Werkwijze

Algemeen

De 1e belangrijkste stap over de drempel is dat je zelf het eerste contact legt!

Na het intake gesprek (1e uur gratis, behalve voor de miniscan en het persoonlijk adviesplan), tekenen we, bij overeenstemming, de opdrachtbevestiging. Dan gaan we van start: samen aan de slag!

Belangrijke voorwaarden
  • Er is wederzijds respect en overleg om de wanorde te lijf te gaan
  • Jij bent deskundig over jouw spullen en paperassen (jij bepaalt wat je ermee wilt)
  • Ik ben deskundig over de aanpak van het project (jij laat je daarin leiden)
  • We werken stap voor stap (wanorde die in jaren is opgebouwd is niet in enkele sessies op orde gebracht)
  • Organisatie en planning zijn gericht op een overzichtelijk geheel aan het einde van elke werkdag

Wat kost dat?

 
Mogelijkheden

Miniscan: Wil je tips over hoe je je kast handig opruimt, je administratie overzichtelijk indeelt, of hoe je je agenda slim beheert? Doe de miniscan: een 2 uur durende sessie met mondelinge adviezen.

Organizing adviesplan: Voor een plan van aanpak om huis of werkplek handiger te organiseren is een organizing advies meer geschikt. Dit is een 2 uur durende sessie, en een schriftelijk advies achteraf.

Privé-cursus: Om samen een begin te maken met het te lijf gaan van de chaos en al doende te leren organizen, bestaat het korte trainingstraject. De training bestaat uit enkele sessies van 3 uren. Na ongeveer 6 weken volgt nog een afsluitend contact.

Begeleidingstraject: Samen de weg van chaos naar orde lopen heeft meer het karakter van langer durende ondersteuning en begeleiding. Dit is meestal het traject dat voor begeleiding via PGB in aanmerking komt.