Investering

Duurzaam en professioneell organizen vraagt een serieuze investering:

  • in tijd
  • in geld.
Investering in tijd

Geconcentreerd en doelgericht werken vraagt om:

  • Reserveren van de afgesproken tijd
  • Niet gestoord worden (telefoon, bezoek, hond uitlaten, etc.)
  • Uitgerust en op tijd beginnen
  • Tijdig stoppen
 
Investering in geld
  • Intakegesprek: € 25,00
  • Organizinadviesplan: € 135,-
  • Privécursus: € 52,- per uur
  • Begeleidingstraject via PGB € 47,- per uur

 

Reiskosten: € 0,19 per kilometer,

Een afspraak die binnen 48 uur voor aanvang wordt afgezegd breng ik € 50,00 in rekening.