Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING van Lies Mulder Professional Organizer,

gevestigd in Drachten, Morra 115 9204 KV.

E-mail: info@liesmulder.nl.

Telefoon: 0610771010

Overzicht en orde, doelgericht en duidelijk

‘Hoe beschermt Lies Mulder Professional Organizer je persoonsgegevens?’.

Als (potentiële) klant heb je behoefte aan overzicht en een duidelijke structuur in je privésituatie. Om dat te realiseren roep je de coaching/ begeleiding in van Lies Mulder Professional Organizer.

Als klant wil je zeker weten dat er geen ongewenste personen kunnen meekijken in je privésituatie. Hoe je omgaat met je spullen, paperassen, computer en agenda, daar heeft immers niemand anders mee te maken.

Dit privacydocument, d.d. 24 mei 2018, geeft je duidelijkheid over hoe Lies Mulder Professional Organizer omgaat met je persoonsgegevens.

Welke gegevens heb ik nodig m.b.t. de intake en uitvoering van een coachingsovereenkomst?

Voorletter(s) en Achternaam

Ik, Lies Mulder Professional Organizer, wil je  aanspreken met je naam als ik contact met je opneem, dat past bij het karakter van onze (toekomstige) samenwerking.

Adres en Woonplaats

Ik bel graag op het juiste adres aan als ik bij je thuis met je aan het werk ga. De post die ik je stuur m.b.t. onze samenwerking moet ook bij jou aankomen en niet bij de buren.

Telefoonnummer

Het is nodig dat ik snel contact met je kan opnemen, als er iets gebeurt waardoor ik niet op tijd op onze afspraak kan zijn. Gedurende het proces is het ook handig om  telefonisch te kunnen overleggen.

E-mailadres

Het is nodig voor de invulling van onze samenwerking dat we digitaal contact kunnen hebben over afspraken en inhoudelijke zaken, zoals verslaglegging en facturering.

Bankgegevens

Ik werk professioneel met je samen, dat betekent dat ik je een rekening stuur voor mijn werkzaamheden. Wanneer je die betaalt, staan je bankgegevens noodzakelijkerwijs in mijn administratie. Deze gegevens moet ik 7 jaar bewaren om mijn inkomen voor de belasting te kunnen verantwoorden.

Wanneer mijn organizing- / begeleidingswerkzaamheden betaald worden door de overheid, dan moet ik daarvoor een standaardzorgovereenkomst afsluiten met de klant.

BSN nummer

Overheidsinstanties, die soms onze samenwerking betalen, vragen in hun model-zorgovereenkomst om een BSN nummer. Die zorgovereenkomst komt in jouw dossier in mijn kantoor.

Geboortedatum

Overheidsinstanties, die soms onze samenwerking betalen, vragen in hun model-zorgovereenkomst om je geboortedatum. Die is dan ook in jouw dossier.

Man of Vrouw

Overheidsinstanties, die soms onze samenwerking betalen, vragen er in hun model-zorgovereenkomst ook naar of je man of vrouw bent. Dit gegeven zit ook in jouw dossier.

De volgende gegevens zijn de bijzondere persoonlijke gegevens, waarvan je helemaal niet wilt dat die ‘op straat’ komen te liggen

Diagnose/ Indicatie

Overheidsinstanties vragen, wanneer zij onze samenwerking financieren, om een bewijs van de noodzaak van die financiering, de zgn. indicatiestelling. Het gaat over wat er met je aan de hand is en welke soort hulp je daarom nodig hebt. Deze indicatiestelling zit  ook in jouw dossier.

Plan van Aanpak

Het is nodig dat ik weet welke soort van ondersteuning jij nodig hebt, om mijn werk goed te kunnen doen. We werken namelijk samen volgens een Plan van Aanpak. Dit plan bewaar ik in je dossier, omdat dit de leidraad is voor hoe wij onze samenwerking vorm geven.

Verslagen werksessies

Het is nodig om van elke werksessie aantekeningen/een verslag te maken van wat we gedaan hebben, om de voortgang van onze samenwerking te bewaken. In zo’n verslag gaat het over jouw ruimtes/ spullen/ administratie/ agenda en je gedrag en persoonlijke omstandigheden.

Verslagen voor derden

Soms is het nodig om een rapportage te schrijven over de voortgang van de samenwerking gezien over de langere termijn, om een verlenging van de financiering te vragen. Deze rapportage bewaar ik in mijn dossier, zodat ik altijd kan verantwoorden voor welke werkzaamheden de financiering is gegeven en waarom.

Evaluaties

Jaarlijks wil ik checken of mijn begeleiding kwalitatief nog steeds op peil is. Daartoe is het nodig dat je een evaluatie-/ beoordelingsformulier invult. Dit document komt ook in je dossier. De gegevens verwerk ik anoniem in een jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht kan noodzakelijkerwijs opgevraagd worden door de Beroepsvereniging voor Professional Organizers, als ik mij voor een kwalificatie wil (her-)registreren.

 

Mijn klantdossiers bewaar ik in principe 10 jaar. Een klant komt soms, na een aantal jaren, nog wel eens met een vraag of een vervolgtraject. Het is tijd- en kostenbesparend als ik je gegevens dan nog heb. Na 10 jaar vernietig ik je dossier. Heb ik al wel je gegevens, maar is het nog niet tot een overeenkomst gekomen, dan bewaar ik die gegevens nog 2 jaar, voor als je in die periode alsnog mocht bedenken.

Wil je je dossier inkijken, wijzigen of aanvullen? Dat kan altijd. Je stuurt een mail met je verzoek naar info@liesmulder.nl en we gaan het binnen een maand regelen.

Je kunt ook je hele dossier laten verwijderen of misschien wil je je dossier wel doorgeven naar een andere coach of begeleider. Ook dat kan. Je stuurt een mail met uw verzoek naar info@liesmulder.nl en we gaan het binnen een maand regelen.

Wil je dat je gegevens beperkt verwerkt worden, denk aan e-mail-verkeer, of wanneer ook andere instanties of bedrijven bij onze samenwerking betrokken zijn, stuurt ook dan een mail met je concrete verzoek naar info@liesmulder.nl . Dan gaan we ook dit z.s.m. regelen.

Heb je een klacht m.b.t. mijn bescherming van jouw persoonsgegevens, dan doe je dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe veilig zijn uw gegevens opgeborgen?

  • Jouw papieren dossiers berg ik op in een kast ‘achter slot en grendel’ en zijn aan de zichtkant alleen gecodeerd.
  • Digitaal staan je gegevens in mijn computer, die volgens de gangbare normen beveiligd is. Het e-mailverkeer gaat via een externe server, die zijn beveiliging op orde heeft. Via Onedrive staan de gegevens in de cloud van Microsoft. Ik ga ervan uit dat die cloud goed beveiligd is.
  • Ik maak geen gebruik van ‘geautomatiseerde besluitvorming’, inclusief profilering.
  • Ik krijg geen persoonlijke gegevens afkomstig uit openbare bronnen.