Verlies en Organizing

Verlies en organizing

Het is niet raar dat je de weg wat kwijt raakt,

als je wereld instort,

door een ingrijpend verlies… .

Alles komt in een ander licht te staan.

Het gewone leven gaat door, alleen bij jou niet…

                                    

Verlies heeft te maken met wegvallen van verbinding.

Verbinding geeft structuur.

Structuur organiseert je leven.

Zó hebben verlies en organizing met elkaar te maken. 

  • Hoe doe je recht aan verlies?
  • Hoe geef je aandacht aan afscheid?
  • Hoe geef je verlies nieuwe vorm?
  • Hoe ga je verder met verlies?
  • Hoe krijg je je leven langzamerhand, steeds wat beter, op de rit…..?

                      

                                        

 

 

 
Ontvangen- vasthouden- loslaten

Leven is telkens weer:

  • groeien en ontgroeien
  • verwelkomen en afscheid nemen.

Vanaf je geboorte tot aan je dood.

Elke fase kent zijn eigen verbindingen met spullen, mensen en omgeving.

Neem je bewust afscheid van dat wat je bent ontgroeit, dan pas komt er ruimte om nieuwe verbindingen aan te kunnen gaan, om weer verder te groeien! 

 

De bronafbeelding bekijken