Werkwijze

Algemeen

Je zet zelf de eerste stap, want jij wilt wat aan je situatie gaan verbeteren (dus bel of mail mij zelf, laat het niet aan je werkgever over)!

We doen een intakegesprek bij je thuis. We bespreken wat je hulpvraag is en of we voldoende vertrouwen in elkaar hebben om samen een coaching&organizing-taject aan te gaan.

In zo’n traject krijg je allerlei handvatten mee en leer en ervaar je hoe je zelf je leven weer beter op de rit kunt zetten.

Als je werkgever financieel aan dit traject bijdraagt, kan deze ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

Gaan we samen een traject aan? Dan maak ik een opdrachtbevestiging (voor jou en eventueel je werkgever) en kunnen we van start!

De werkvoorwaarden die ik hanteer zijn:
  • We werken in wederzijds respect en overleg 
  • Jij beslist over je spullen en paperassen
  • Ik bepaal de aanpak van het project 
  • Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen verander-proces
  • We werken stap voor stap  (wanorde die in jaren is opgebouwd is helaas niet in enkele sessies op orde te brengen)
  • Organisatie en planning zijn gericht op het achterlaten van een overzichtelijk geheel aan het einde van elke werkdag

Investering?

 
Mogelijkheden

Coaching&organzing-traject voor werknemers in hun thuissituatie:

Werknemers die zich op hun werk vaker ziek melden, omdat in hun thuissituatie de zaken tijdelijk ontregeld zijn door een ingrijpend verlies zoals echtscheiding, verhuizing, ziekte, overlijden, (dood-)geboorte.

Dit is een traject om thuis samen een begin te maken om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen.

Er is aandacht voor de organisatie in de thuissituatie (inclusief je administratie) en voor verliesbegeleiding wanneer dit aan ook de orde is.

Dit traject bestaat uit 6 coachingssessies van 2,5 uur. Zes weken na de laatste sessie volgt een afsluitend contact met de werkgever waarin het effect besproken wordt en hoe verder. Dit traject wordt betaald door de werkgever.

Coaching&Organizing voor particulieren:

Mensen die thuis de boel niet op de rit hebben…..met overvolle kamers en kasten, werkbladen, tafels en bureaus of geen overzicht meer in de agenda en in de financiële situatie.

Soms kan je vertrouwde structuur zomaar in duigen vallen, door een ingrijpend verlies, met alle bovenstaande gevolgen van dien.

Samen gaan we aan de slag om weer overzicht en structuur te brengen, met aandacht voor (oud) verlies, als dat aan de orde is. 

Begeleidingstraject via PGB: Dit traject van samen overzicht en structuur creëren heeft meer het karakter van langdurige ondersteuning en begeleiding ter plekke.