Werkwijze

Algemeen

De belangrijkste stap is dat je zelf het eerste contact legt!

In het intake gesprek blijkt of er voldoende vertrouwen over en weer is om samen aan de slag te gaan. Na overeenstemming tekenen we de opdrachtbevestiging en gaan we van start!

Belangrijke werkvoorwaarden
  • Wederzijds respect en overleg 
  • Klant is deskundig over de spullen en paperassen (jij beslist wat je ermee wilt)
  • Organizer is deskundig over de aanpak van het project (jij laat je daarin leiden)
  • Stap voor stap werken (wanorde die in jaren is opgebouwd is niet in enkele sessies op orde gebracht)
  • Organisatie en planning zijn gericht op een overzichtelijk geheel aan het einde van elke werkdag

Wat kost dat?

 
Mogelijkheden

Personal Coaching: voor werknemers die op hun werk last ondervinden, omdat in hun thuissituatie de zaken tijdelijk ontregeld zijn door b.v. echtscheiding, ziekte, overlijden, werkloosheid of een andere levensgebeurtenis. Een kort traject om thuis samen een begin te maken om je dagelijks leven weer op de rit te krijgen. Er is aandacht voor de organisatie van je bezigheden, je huishouden, inclusief je administratie. Dit coachingstraject bestaat uit 5 sessies van 3 uren. Zes weken na de laatste sessie volgt een afsluitend contact. Dit traject wordt betaald door de werkgever.

Personal Organizing: voor mensen met overvolle kamers en kasten, werkbladen, tafels en bureaus of geen overzicht meer in de financiële situatie. Samen gaan we aan de slag om weer orde in de chaos te brengen, structuur en overzicht. Maximaal 15 sessies van 3 uur.

Begeleidingstraject via PGB: Dit traject van samen overzicht en structuur creëren heeft meer het karakter van langdurige ondersteuning en begeleiding ter plekke.  Maximaal 1,5 jaar.