Werkwijze

Om thuis een begin te maken met ‘de boel weer op de rit’ te krijgen, bied ik de hiernaast staande mogelijkheden. 

Er is aandacht voor de organisatie van de thuissituatie (ook je administratie) en voor (oud) verlies, als dat meespeelt.

Het gaat over het ontwikkelen van inzicht en overzicht, structuur, ritme en routines.

Een werksessie bestaat uit:
  • Structurerend en inzicht gevend gesprek,
  • Ontwikkeling van ondersteunende handvatten om zelf verder mee aan de slag te gaan,
  • Samen ‘hands-on’ toewerken naar de gewenste situatie.
Mijn werkvoorwaarden zijn:
  • Je zet zelf de eerste moedige stap naar ‘meer grip op je leven’ door zèlf contact met mij op te nemen
  • Je beslist zelf over je spullen en paperassen
  • Ik bepaal de aanpak in het traject 
  • Je blijft zelf verantwoordelijk voor hoe je omgaat met dit verander-traject, het is je eigen proces.
  • Wij werken stap voor stap, in een lichte en veilige werkomgeving, in wederzijds respect en overleg
  • Organisatie en planning zijn gericht op het achterlaten van een overzichtelijk geheel aan het einde van elke werkdag

In de periode van de beperkende maatregelen t.a.v. de verspreiding van het CORONA-VIRUS volg ik de richtlijnen van het RIVM en van de NBPO. 

Investering?
 
MOGELIJKHEDEN
1e gesprek:

Elk traject begint met een eerste gesprek in de thuissituatie.

In dit eerste gesprek van anderhalf uur, merken we of we vertrouwen in elkaar hebben. Dit is een basisvoorwaarde om samen een coaching-/organizingtraject aan te kunnen gaan.

We bekijken de huidige situatie, bespreken wat de hulpvraag precies is en naar welke situatie je toe wilt werken.

Hierdoor krijg je al een verheldering van het probleem, eye-openers en ideeën over de eerste stappen die je kunt zetten op weg naar een meer gewenste situatie.

In dit gesprek wordt ook duidelijk of we samen met een coaching-/organizingtraject van start gaan.

Coaching&organzing-traject voor werknemers in hun thuissituatie:

Werknemers die zich op hun werk vaker ziek melden, omdat in hun thuissituatie de zaken tijdelijk ontregeld zijn, b.v. door een ingrijpend verlies zoals echtscheiding, verhuizing, ziekte, overlijden, (dood-)geboorte.

Dit traject bestaat uit 6 werksessies van 2,5 uur.

Zes weken na de laatste sessie volgt een afsluitend contact met de werkgever waarin het effect besproken wordt en hoe verder. 

Coaching&Organizing voor particulieren:

Dit traject bestaat uit 2 werksessies van 2,5 uur en daarna bespreken we wat verder nog nodig is.

Begeleidingstraject via PGB: 

Dit traject van samen overzicht en structuur creëren heeft meer het karakter van langdurige ondersteuning en begeleiding ter plekke.