Werkwijze

Algemeen

Je zet de eerste stap door zelf contact met mij op te nemen.

In een intakegesprek bij je thuis, bespreken we wat je hulpvraag is en merken we of er voldoende vertrouwen in elkaar is om samen een coaching&organizing-traject aan te gaan.

Als je werkgever financieel aan dit traject bijdraagt, kan deze ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

Gaan we een traject aan? Dan teken je een opdrachtbevestiging en gaan we van start!

De werkvoorwaarden die ik hanteer zijn:
  • We werken in wederzijds respect en overleg 
  • Jij beslist over je spullen en paperassen
  • Ik bepaal de aanpak van het project 
  • Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen verander-proces
  • We werken stap voor stap  (wanorde die in jaren is opgebouwd is helaas niet in enkele sessies op orde te brengen)
  • Organisatie en planning zijn gericht op het achterlaten van een overzichtelijk geheel aan het einde van elke werkdag
Investering?
 
Mogelijkheden

Coaching&organzing-traject voor werknemers in hun thuissituatie:

Werknemers die zich op hun werk vaker ziek melden, omdat in hun thuissituatie de zaken tijdelijk ontregeld zijn door een ingrijpend verlies zoals echtscheiding, verhuizing, ziekte, overlijden, (dood-)geboorte.

Dit is een traject om thuis samen een begin te maken om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen.

Er is aandacht voor de organisatie in de thuissituatie (inclusief je administratie) en voor verliesbegeleiding wanneer dit aan ook de orde is.

Dit traject bestaat uit 6 coachingssessies van 2,5 uur. Zes weken na de laatste sessie volgt een afsluitend contact met de werkgever waarin het effect besproken wordt en hoe verder. Dit traject wordt betaald door de werkgever.

Coaching&Organizing voor particulieren:

Mensen die thuis de boel niet op de rit hebben…..met overvolle kamers en kasten, werkbladen, tafels en bureaus of geen overzicht meer in de agenda en in de financiële situatie.

Soms kan je vertrouwde structuur zomaar in duigen vallen, door een ingrijpend verlies, met alle bovenstaande gevolgen van dien.

Samen gaan we aan de slag om weer overzicht en structuur te brengen, met aandacht voor (oud) verlies, als dat aan de orde is. 

Begeleidingstraject via PGB: Dit traject van samen overzicht en structuur creëren heeft meer het karakter van langdurige ondersteuning en begeleiding ter plekke.